Dış Çap (mm):
Boy (m):

Hesaplama Geçmişi:

  • Dış Çap: 10 mm, Boy: 20 m - 12.32 kg
  • Dış Çap: 25 mm, Boy: 40 m - 154.00 kg
  • Dış Çap: - mm, Boy: - m - 0.00 kg
  • Dış Çap: 2 mm, Boy: 4 m - 0.10 kg
  • Dış Çap: 15 mm, Boy: 12 m - 16.63 kg

Toplam Ağırlık: 183.05 kg